publication . Article . 2015

ŞEMSUDDÎN MUHAMMED B. HASEN B. ALİ B. USMÂN EN-NEVÂCÎ VE NUZHETU’L-AHBÂR FÎ MEHÂSİNİ’L-AHYÂR ADLI ESERİ / ŞEMSUDDÎN MUHAMMED B. HASEN B. ALI B.USMÂN EN-NEVÂCÎ AND HIS WORK NUZHET AL-AKHBÂR FÎ MEHÂSIN AL-AKHYÂR

Sedef Topçu;
Open Access Turkish
  • Published: 01 Jan 2015 Journal: Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (issn: 1300-4921, eissn: 2458-908X, Copyright policy)
  • Publisher: Selçuk University
Abstract
Bu çalışmamızda, h.IX /m.XV. yy.da yaşamış gerileme devri Arap Edebiyatının önde gelen temsilcilerinden biri olan velûd Mısırlı âlim, şair ve edip Şemsuddîn Muhammed b. Hasen b. Ali b. Usmân en-Nevâcî el-Kâhirî (ö. 859/1455) ve eserleri hakkında bilgi verilecektir. Akabinde, müellifin <em>Nuzhetu'lA</em><em>ḫbâr fî Meḥâsini'l-Aḫyâr</em> adlı eseri tanıtılacaktır.
Subjects
free text keywords: Ahbâr, Nevâcî, Nuzhetu’l-Ahbâr, Nuzhetu’l-Ahyâr, Arap Edebiyatı, Language and Literature, P, Social Sciences, H
Communities
Digital Humanities and Cultural Heritage
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue