ŞEMSUDDÎN MUHAMMED B. HASEN B. ALİ B. USMÂN EN-NEVÂCÎ VE NUZHETU’L-AHBÂR FÎ MEHÂSİNİ’L-AHYÂR ADLI ESERİ / ŞEMSUDDÎN MUHAMMED B. HASEN B. ALI B.USMÂN EN-NEVÂCÎ AND HIS WORK NUZHET AL-AKHBÂR FÎ MEHÂSIN AL-AKHYÂR

Article Turkish OPEN
Sedef Topçu;
(2015)
  • Publisher: Selçuk University
  • Journal: Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (issn: 1300-4921, eissn: 2458-908X)
  • Publisher copyright policies & self-archiving
  • Subject: Ahbâr | Nevâcî | Nuzhetu’l-Ahbâr | Nuzhetu’l-Ahyâr | Arap Edebiyatı | Language and Literature | P | Social Sciences | H

Bu çalışmamızda, h.IX /m.XV. yy.da yaşamış gerileme devri Arap Edebiyatının önde gelen temsilcilerinden biri olan velûd Mısırlı âlim, şair ve edip Şemsuddîn Muhammed b. Hasen b. Ali b. Usmân en-Nevâcî el-Kâhirî (ö. 859/1455) ve eserleri hakkında bilgi verilecektir. Akab... View more
Share - Bookmark