publication . Article . 2004

TÜRKİYEDEKİ ULAŞTIRMA SİSTEMLERİNİN ANALİZİ VE ULAŞTIRMA POLİTİKALARI

Ali Payıdar AKGÜNGÖR; Abdulmuttalip DEMİREL;
Open Access Turkish
  • Published: 01 Mar 2004
  • Publisher: Pamukkale Üniversitesi
Abstract
Sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel yapılaşmanın doğal bir sonucu olarak ortaya çıkan ulaştırma talebi değerlendirilirken, ulaştırma sistemlerinin bir bütün olarak ele alınarak incelenmesi gereklidir. Gerek yolcu, gerekse yük taşımacılığı için seçilecek olan ulaştırma sisteminin hızlı, ekonomik, güvenli, çevreye az zarar veren ve ülke koşullarına uygun bir ulaştırma sisteminin olması arzu edilir. Ancak bir sistemin, sıralanan bu hususların hepsini birden bünyesinde toplaması oldukça zordur. Her sistemin birbirlerine göre üstünlükleri ve sakıncaları vardır. Bu nedenledir ki, büyük yatırımlar ülke genelinde tesis edilirken ileriye yönelik çok kapsamlı planlamalar yap...
Subjects
free text keywords: Transportation systems, Transportation policy, Transportation plan, Ulaştırma sistemleri, Ulaştırma politikası, Ulaşım planı, lcsh:Engineering (General). Civil engineering (General), lcsh:TA1-2040
Any information missing or wrong?Report an Issue