CALIFICAREA JURIDICO-PENALĂ A VIOLENŢEI SEXUALE ASUPRA FEMEILOR CA FORMĂ DISTINCTĂ A VIOLENŢEI ÎN FAMILIE

Article English OPEN
Nicolae CORCEA;
(2016)
  • Publisher: Moldova State University
  • Journal: Studia Universitatis Moldaviae: Stiinte Sociale (issn: 1814-3199, eissn: 2345-1017)
  • Publisher copyright policies & self-archiving
  • Subject: family violence, violence against women, gender violence, sexual violence, marital rape, sexual coercion, incest | Social Sciences | H

<p>Scopul acestui mesaj ştiinţific constă în rezolvarea controverselor doctrinare în domeniul calificării infracţiunii de violenţă în familie în una din formele ei speciale, cum ar fi violenţa sexuală. Cu toate că violenţa sexuală nu este prevă­zută expres de către legi... View more
Share - Bookmark