publication . Article . 2014

ECOLOGICAL SEWAGE MANAGEMENT SOLUTION AND HEATING IN THE MONASTERY IN ZWIERKI

Katarzyna Ignatowicz; Joanna Smyk;
Open Access Polish
  • Published: 01 Nov 2014 Journal: Inżynieria Ekologiczna (issn: 2081-139X, eissn: 2392-0629, Copyright policy)
  • Publisher: Polish Society of Ecological Engineering (PTIE)
Abstract
The study focused on the effectiveness of household sewage treatment plant in Zvierki. Were tested wastewater from the septic tank, the well with a diffuser, from the well of sludge, wa-stewater after filtrationthrough filterwith plants and the receiver of treated sewage – the pond. Checked the ability to remove a treatment with respect to BOD5, COD, ammonia nitrogen, nitrates and phosphates. Based on the results high efficiencyremoval of BOD5, COD, ammo-nia nitrogen and phosphate. Unfortunately, there was no reduction of nitrates – there has been a significantincrease in this ratio from baseline. After comparing the finalvalues to the limit values defind in the...
Subjects
free text keywords: wastewater treatment plants, Constructed wetland, environmentally friendly heating systems, Environmental sciences, GE1-350

1. Burszta-Adamiak E., Kęszycka M., Ryglewska B. 2008. Użytkowe i estetyczne walory oczyszczalni hydrofitowych. Architektura Krajobrazu, nr 2.

2. Chochowski A., Czekalski D. 1999. Słoneczne instalacje grzewcze. Centralny Ośrodek Informacji Budownictwa, Warszawa.

3. Foit H. 2013. Zastosowanie odnawianych źródeł ciepła w ogrzewnictwie i wentylacji, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.

4. Heidrich Z., Przydomowe oczyszczalnie ścieków. Poradnik. Centralny Ośrodek Informacji Budownictwa, Warszawa 1998.

5. Obarska-Pempkowiak H., Grajewska M., Wojciechowska E. 2010. Hydrofitowe oczysz - czanie wód i ścieków. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

6. Podręcznik architekta, projektanta i instalatora. Kolektory słoneczne. Viessmann http:// www.viessmann.pl/content/dam/internet-pl/strefa_projektanta/Poradnik_SolarHandBuch_2010_08.pdf

7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

8. Statystyczne Vademecum Samorządowca 2013. Gmina miejsko-wiejska Zabłudów. Urząd Statystyczny w Białymstoku http://bialystok.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_podlaskie/portrety_gmin/powiat_bialostocki/gmina_zabludow.pdf

9. Wiśniewski G., Gołębiowski S., Gryciuk M., Kurowski K., Więcka A. 2008. Kolektory słoneczne. Energia słoneczna w mieszkalnictwie, hotelarstwie i drobnym przemyśle, Dom Wydawniczy Medium, Warszawa.

10. Wnuk R. 2007. Instalacje w domu pasywnym i energooszczędnym. Przewodnik Budowlany.

Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue