publication . Article . 2012

Bezobjawowa dławica piersiowa u chorego z zespołem metabolicznym – nowoczesne badania nieinwazyjne w diagnostyce i ocenie efektu leczenia

Paweł Krzesiński; Agnieszka Jaguś‑Jamioła; Grzegorz Gielerak; Stanisław Piszczek; Mirosław Dziuk; Andrzej Mazurek; Robert Ryczek; Andrzej Skrobowski;
Open Access English
  • Published: 01 Jul 2012 Journal: Pediatria i Medycyna Rodzinna (issn: 1734-1531, eissn: 2451-0742, Copyright policy)
  • Publisher: Medical Communications Sp. z o.o.
Abstract
Wszystkie składowe zespołu metabolicznego zwiększają ryzyko sercowo‑naczyniowe, a cukrzyca uznawana jest za szczególnie silny negatywny czynnik prognostyczny. Pacjenci z cukrzycą często negują typowe dolegli‑ wości dławicowe, skarżąc się jedynie na niespecyficzną duszność, nadmierną potliwość, uczucie zmęczenia, wyczerpania. Równocześnie jej występowanie wiąże się z istotnym niedoszacowaniem występowania choro‑ by wieńcowej, późniejszym rozpoznaniem niedokrwienia mięśnia sercowego, nieoptymalną farmakoterapią i rzadszym leczeniem interwencyjnym. Autorzy przedstawiają przypadek chorego z zespołem metabolicznym (negującego dolegliwości dławicowe), diagnozowanego w...
Subjects
free text keywords: zespół metaboliczny, choroba niedokrwienna serca, cukrzyca, angioplastyka wieńcowa, ryzyko sercowo‑naczyniowe, Medicine, R
Download from
18 references, page 1 of 2

Rodondi N., Locatelli I., Aujesky D. wsp.; Health ABC Study: Framingham risk score and alternatives for prediction of coronary heart disease in older adults. PLoS One 2012; 7: e34287.

ADVANCE Collaborative Group; Patel A., MacMahon S,. Chalmers J. i wsp:. Intensive blood glucose control and vascular outcomes in patients with type 2 diabetes. N. Engl. J. Med. 2008; 358: 2560‑2572.

Duckworth W,. Abraira C,. Moritz T . i wsp:. VADT Investigators: Glucose control and vascular complications in veterans with type 2 diabetes. N. Engl. J. Med. 2009; 360: 1291‑39. [OpenAIRE]

Rydén L,. Standl E,. Bartnik M. i wsp:. Grupa robocza European Society of Cardiology (ESC) i European Association for the Study of Diabetes (EASD) ds. cukrzycy i chorób układu krążenia: Wytyczne dotyczące cukrzycy, stanu przedcukrzycowego i chorób układu krążenia - wersja skrócona. Kardiol. Pol. 2007; 65: 378‑426.

Fang J,. Alderman MH.:. Serum uric acid and cardiovascular mortality. The NHANES I Epidemiologic Follow‑up Study, 1971‑1992. National Health and Nutrition Examination Survey. JAMA 2000; 283: 2404‑2410.

Janand‑Delenne B . , Savin B. , Habib G. i wsp. : Silent myocardial ischemia in patients with diabetes: who to screen. Diabetes Care 1999; 22: 1396‑1400. [OpenAIRE]

Weiner D.A., Ryan T .J., Parsons L. i wsp.: Prevalence and prognostic significance of silent and symptomatic ischemia after coronary bypass surgery: a report from the Coronary Artery Surgery Study (CASS) randomized population. J. Am. Coll. Cardiol. 1991; 18: 343‑348.

8. Ryczek R., Krzesiński P., Krzywicki P. i wsp.: Two‑dimensional longitudinal strain for the assessment of the left ventricular systolic function as compared with conventional echocardiographic methods in patients with acute coronary syndromes. Kardiol. Pol. 2011; 69: 357‑362. [OpenAIRE]

9. Sieradzki S., Witek P., Kozek E. i wsp.: Zmiany w układzie krążenia w cukrzycy. W: Szczeklik A., Tendera M. (red.): Kardiologia. Podręcznik oparty na zasadach EBM. Tom 2, Medycyna Praktyczna, Kraków 2010: 947‑966.

10. Haffner SM.:. Coronary heart disease in patients with diabetes. N. Engl. J. Med. 2000; 342: 1040‑1042.

11. Laakso M. : Hyperglycemia and cardiovascular disease in type 2 diabetes. Diabetes 1999; 48: 937‑942.

12. Anand D.V ., Lim E., Lahiri A., Bax J.J.: The role of noni‑nvasive imaging in the risk stratification of asymptomatic diabetic subjects. Eur. Heart J. 2006; 27: 905‑912.

13. Weiner D.A., Schick E.C. Jr, Hood W .B. Jr, Ryan T .J.: ST‑segment elevation during recovery from exercise . A new manifestation of Prinzmetal's variant angina. Chest 1978; 74: 133‑138.

14. Yasue H., Omote S., Takizawa A. i wsp.: Circadian variation of exercise capacity in patients with Prinzmetal's variant angina: role of exercisei‑nduced coronary arterial spasm. Circulation 1979; 59: 938‑948.

15. Specchia G. , de Servi S. , Falcone C. i wsp. : Significance of exercisei‑nduced STs‑egment elevation in patients without myocardial infarction. Circulation 1981; 63: 46‑53.

18 references, page 1 of 2
Abstract
Wszystkie składowe zespołu metabolicznego zwiększają ryzyko sercowo‑naczyniowe, a cukrzyca uznawana jest za szczególnie silny negatywny czynnik prognostyczny. Pacjenci z cukrzycą często negują typowe dolegli‑ wości dławicowe, skarżąc się jedynie na niespecyficzną duszność, nadmierną potliwość, uczucie zmęczenia, wyczerpania. Równocześnie jej występowanie wiąże się z istotnym niedoszacowaniem występowania choro‑ by wieńcowej, późniejszym rozpoznaniem niedokrwienia mięśnia sercowego, nieoptymalną farmakoterapią i rzadszym leczeniem interwencyjnym. Autorzy przedstawiają przypadek chorego z zespołem metabolicznym (negującego dolegliwości dławicowe), diagnozowanego w...
Subjects
free text keywords: zespół metaboliczny, choroba niedokrwienna serca, cukrzyca, angioplastyka wieńcowa, ryzyko sercowo‑naczyniowe, Medicine, R
Download from
18 references, page 1 of 2

Rodondi N., Locatelli I., Aujesky D. wsp.; Health ABC Study: Framingham risk score and alternatives for prediction of coronary heart disease in older adults. PLoS One 2012; 7: e34287.

ADVANCE Collaborative Group; Patel A., MacMahon S,. Chalmers J. i wsp:. Intensive blood glucose control and vascular outcomes in patients with type 2 diabetes. N. Engl. J. Med. 2008; 358: 2560‑2572.

Duckworth W,. Abraira C,. Moritz T . i wsp:. VADT Investigators: Glucose control and vascular complications in veterans with type 2 diabetes. N. Engl. J. Med. 2009; 360: 1291‑39. [OpenAIRE]

Rydén L,. Standl E,. Bartnik M. i wsp:. Grupa robocza European Society of Cardiology (ESC) i European Association for the Study of Diabetes (EASD) ds. cukrzycy i chorób układu krążenia: Wytyczne dotyczące cukrzycy, stanu przedcukrzycowego i chorób układu krążenia - wersja skrócona. Kardiol. Pol. 2007; 65: 378‑426.

Fang J,. Alderman MH.:. Serum uric acid and cardiovascular mortality. The NHANES I Epidemiologic Follow‑up Study, 1971‑1992. National Health and Nutrition Examination Survey. JAMA 2000; 283: 2404‑2410.

Janand‑Delenne B . , Savin B. , Habib G. i wsp. : Silent myocardial ischemia in patients with diabetes: who to screen. Diabetes Care 1999; 22: 1396‑1400. [OpenAIRE]

Weiner D.A., Ryan T .J., Parsons L. i wsp.: Prevalence and prognostic significance of silent and symptomatic ischemia after coronary bypass surgery: a report from the Coronary Artery Surgery Study (CASS) randomized population. J. Am. Coll. Cardiol. 1991; 18: 343‑348.

8. Ryczek R., Krzesiński P., Krzywicki P. i wsp.: Two‑dimensional longitudinal strain for the assessment of the left ventricular systolic function as compared with conventional echocardiographic methods in patients with acute coronary syndromes. Kardiol. Pol. 2011; 69: 357‑362. [OpenAIRE]

9. Sieradzki S., Witek P., Kozek E. i wsp.: Zmiany w układzie krążenia w cukrzycy. W: Szczeklik A., Tendera M. (red.): Kardiologia. Podręcznik oparty na zasadach EBM. Tom 2, Medycyna Praktyczna, Kraków 2010: 947‑966.

10. Haffner SM.:. Coronary heart disease in patients with diabetes. N. Engl. J. Med. 2000; 342: 1040‑1042.

11. Laakso M. : Hyperglycemia and cardiovascular disease in type 2 diabetes. Diabetes 1999; 48: 937‑942.

12. Anand D.V ., Lim E., Lahiri A., Bax J.J.: The role of noni‑nvasive imaging in the risk stratification of asymptomatic diabetic subjects. Eur. Heart J. 2006; 27: 905‑912.

13. Weiner D.A., Schick E.C. Jr, Hood W .B. Jr, Ryan T .J.: ST‑segment elevation during recovery from exercise . A new manifestation of Prinzmetal's variant angina. Chest 1978; 74: 133‑138.

14. Yasue H., Omote S., Takizawa A. i wsp.: Circadian variation of exercise capacity in patients with Prinzmetal's variant angina: role of exercisei‑nduced coronary arterial spasm. Circulation 1979; 59: 938‑948.

15. Specchia G. , de Servi S. , Falcone C. i wsp. : Significance of exercisei‑nduced STs‑egment elevation in patients without myocardial infarction. Circulation 1981; 63: 46‑53.

18 references, page 1 of 2
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue