Registar korisnika i proizvođača prostornih podataka u Federaciji Bosne i Hercegovine : Registry users and producers of spatial data in the Federation of Bosnia and Herzegovina

Article Croatian OPEN
Slobodanka Ključanin;
(2016)
  • Publisher: Union of Associations of Geodetic Professionals in Bosnia and Herzegovina
  • Journal: Geodetski Glasnik (issn: 1512-6102, eissn: 2233-1786)
  • Subject: INSPIRE Directive | IPPFBIH | Strategy IPPFBIH | register | Geodesy | QB275-343

U Federaciji Bosne i Hercegovine, koja ima složeno političko uređenje (10 kantona i 79 općina), prikupljanje i korištenje prostornih podataka je zahtjevan posao. Zahtjevan je posao jer nadležnosti institucija nisu jasno razgraničene, a samim tim dolazi do dupliciranja p... View more
Share - Bookmark