Prilog ispitivanju korištenja instrumentarija različitih tehničkih izvedbi pri uspostavljanju nivelmanskih mreža posebnih namjena u inženjerskoj geodeziji : Contribution on study possibilities in using instruments of different technical performances in establishing special purposes leveling networks in engineering geodesy

Article Croatian OPEN
Nihad Kapetanović; Jusuf Topoljak; Admir Mulahusić; Ramiz Selmani;
(2015)
  • Publisher: Union of Associations of Geodetic Professionals in Bosnia and Herzegovina
  • Journal: Geodetski Glasnik (issn: 1512-6102, eissn: 2233-1786)
  • Publisher copyright policies & self-archiving
  • Subject: optical level | digital level | precision leveling | leveling network | leveling network adjustment | Geodesy | QB275-343

Ispitivanje mogućnosti korištenja geodetskih instrumenata sličnih tehničkih karakteristika, ali različitih tehničkih izvedbi je uvijek zanimljiva geodetska tema. Osnovna svrha ovog istraživanja je analiziranje tačnosti testne nivelmanske mreže, unutar koje su visinske r... View more
Share - Bookmark