Reseña del libro: “Políticas públicas, qualidade de vida e atividade física”

Article Spanish OPEN
Marco Maiori;
(2015)

Resumen: el presente texto reseña el libro “Políticas públicas, qualidade de vida e atividade física.” Este trabajo combina diversos capítulos de autores brasileros formados en diferentes universidades de Brasil. Remitiendo al análisis de las políticas públicas implemen... View more
Share - Bookmark