publication . Article . 1999

Responses of yield and N use of spring sown crops to N fertilization, with special reference to the use of plant growth regulators

PIETOLA, L.; TANNI, R.; ELONEN, P.;
Open Access
  • Published: 04 Jan 1999 Journal: Agricultural and Food Science, volume 8, pages 423-440 (issn: 1459-6067, eissn: 1795-1895, Copyright policy)
  • Publisher: Agricultural and Food Science
Abstract
Voidaanko typpilannoituksen hyötyä parantaa kasvunsääteidenavulla vai lisäävätkö kasvunsääteet typen käyttöä tuottamatta lisää satoa? Näitä kysymyksiä sekä typpilannoituksen jälkivaikutuksia tutkittiin edesmenneen professori Paavo Elosen hietasavimaalle perustamassa kenttäkokeessa vuosina 1993–1997. Koekasveja viljeltiin neljässä vierekkäisessä lohkossa viljelykierrossa, seitsemällä eri typpitasolla (0–180 kg/ha). Suurin sato saatiin typpilannoituksen tasolla 120–150 kg/ha. Vuoden 1993 suositusten mukaiset kasvunsäädekäsittelyt, jotka vuonna 1995 tosin viivästyivät sateiden vuoksi, eivät vaikuttaneet tähän optimitasoon. Kasvunsääteet kuitenkin saa...
Subjects
Medical Subject Headings: food and beverages
free text keywords: Food Science, Agriculture, S, Agriculture (General), S1-972, Articles
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue