Sobre algunos factores prosódicos en pacientes con afasia de Wernicke

Article Catalan; Valencian OPEN
Cabedo Nebot, Adrián;
(2009)
  • Publisher: Dr. José Torregrosa Azor
  • Journal: Phonica (issn: 1699-8774)
  • Subject: pauses | grup fònic | prosòdia. | duració | Philology. Linguistics | P1-1091 | pauses; grup fònic; duració; afasia de Wernicke; prosòdia. | Computational linguistics. Natural language processing | afasia de Wernicke | P98-98.5

Aquest treball d’investigació pretén fer una comparativa de caràcter descriptiu entre la prosòdia de pacients amb afàsia de Wernicke i la d’altres parlants que no experimenten aquest trastorn del llenguatge. En general, s’intenta observar el comportament idiosincràtic d... View more
Share - Bookmark