publication . Article . 2013

Sobre algunos factores prosódicos en pacientes con afasia de Wernicke

Adrián Cabedo Nebot;
Open Access Catalan; Valencian
  • Published: 01 Mar 2013 Journal: Phonica (issn: 1699-8774, Copyright policy)
  • Publisher: Dr. José Torregrosa Azor
Abstract
Aquest treball d’investigació pretén fer una comparativa de caràcter descriptiu entre la prosòdia de pacients amb afàsia de Wernicke i la d’altres parlants que no experimenten aquest trastorn del llenguatge. En general, s’intenta observar el comportament idiosincràtic de la parla afàsica davant la no afàsica, sempre tenint en compte que, habitualment, l’afàsia fluent o de Wernicke es considera funcional i comuna des d’un punt de vista de l’articulació fonètica.
Subjects
free text keywords: pauses, grup fònic, prosòdia., duració, Philology. Linguistics, P1-1091, pauses; grup fònic; duració; afasia de Wernicke; prosòdia., Computational linguistics. Natural language processing, afasia de Wernicke, P98-98.5
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue
publication . Article . 2013

Sobre algunos factores prosódicos en pacientes con afasia de Wernicke

Adrián Cabedo Nebot;