publication . Conference object . 2007

Artikkelen – fra beskyttet verdipapir til fellesgode : om Open Access tidsskrifter og NordBib-prosjektet, våre erfaringer og hva vi ser i horisonten på nordisk basis

Frantsvåg, Jan Erik;
Open Access Norwegian
  • Published: 31 Oct 2007
  • Country: Norway
Abstract
Foredrag holdt på konferansen "Jag trivs bäst i öppna landskap - en konferanse om åpne publiseringsarkiv og Open Access", Rikshospitalet 31.10.2007 Om publisering av vitenskapelige artikler i dag, i en historisk og teknologisk kontekst.
Subjects
free text keywords: VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Biblioteks- og informasjonsvitenskap: 320, Open Access, Nordbib, elektroniske tidsskrifter, artikkelpublisering
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue