publication . Bachelor thesis . 2017

Å forebygge utfordrende atferd hos personer med demens

Opdahl, Pia Albertsen;
Open Access Norwegian
  • Published: 01 Jan 2017
  • Country: Norway
Abstract
Problemstilling: Følgende problemstilling utforskes i oppgaven: “Hvordan kan sykepleier forebygge utfordrende atferd hos pasienter med demens på sykehjem?” Teoretisk perspektiv: Oppgaven omhandler i stor grad personsentrert demens omsorg og hvordan implementering av dette i praksis kan bidra til å forebygge utfordrende atferd. Det sykepleiefaglige perspektivet tar derfor utgangspunkt i Tom Kitwoods teoretiske grunnlag om personsentrert omsorg, samt deler av McCormac og McCanses teori om personsentrert sykepleiepraksis. I tillegg er etiske og juridiske rammer inkludert. Målgruppen beskrives ved teori om demens og utfordrende atferd hos personer med demens. I t...
Subjects
free text keywords: Demens, Sykehjem, Psykomotorisk agitasjon, Psykologisk tilpasning, Sykepleier-pasient-relasjoner, Kommunikasjon, Musikk, Empati
Any information missing or wrong?Report an Issue