publication . Master thesis . 2013

Veiledende metode for analysering av risiko

Isaksen, Eivind Johan;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 01 Jan 2013
  • Publisher: University of Stavanger, Norway
  • Country: Norway
Abstract
Master's thesis in Risk management I forbindelse med de nevnte tilsynsrundene, har Arbeidstilsynet pålagt Norport handling Bergen AS avd Sola å utarbeide en risikoanalyse med påfølgende tiltaksplan [16]. Norport har ikke noe godt grunnlag for og verken utarbeide, eller tolke en slik analyse – i hvert fall ikke med de hjelpemidler de hal tilgjengelig, og uten tilstrekkelig veiledning fra Arbeidstilsynet. Dette vanskeliggjør Norports muligheter for å utarbeide effektive tiltak betraktelig og vil i tillegg kunne sette en alvorlig demper for effektiviteten av de eventuelle tiltakene som blir gjort. Dette problemet forsterkes tilsynelatende av at analysemetodene og f...
Subjects
free text keywords: risikostyring, risikoanalyse, analysemetoder, :Technology: 500 [VDP]
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue