Fast-fase NMR-spektroskopi og MRI-studier av fettsyreprofiler direkte på fiskekjøtt. En sammenligning av oppdrettslaks og villaks

Master thesis Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål OPEN
Storhaug, Lisa Tu;
(2018)
  • Publisher: The University of Bergen
  • Subject: 752299 | Mastergrad

The purpose of this project has been to determine the fat content, fat distribution and fatty acid composition in wild and farmed salmon using solid-state Nuclear Magnetic Resonance (NMR) spectroscopy and Magnetic Resonance Imaging (MRI). Rapid growth in t... View more
Share - Bookmark