publication . Article . Other literature type . 2015

Måleegenskaper ved den norske versjonen av Resilience Scale For Adolescents (READ)

Askeland, Kristin Gärtner; Reedtz, Charlotte;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 18 May 2015
  • Publisher: Regionsenter for barn og unges psykiske helse
  • Country: Norway
Abstract
Resilience Scale for Adolescents (READ) er et selvrapport spørreskjema for ungdom som måler resiliens; evnen til å håndtere stress og negative livshendelser. Skjemaet er utviklet av Hjelmedal, Friborg, Stiles, Martinussen og Rosenvinge i 2006 på bakgrunn av et resiliensmål for voksne. READ består av 28 utsagn som er positivt formulert og danner 5 delskalaer; personlig kompetanse, sosial kompetanse, sosial støtte, samhold i familien og personlig struktur. Det tar omtrent fem minutter å besvare spørreskjemaet. READ er kopibeskyttet og man kan ta kontakt med rettighetshaverne for å få tilgang til testen. Søket etter dokumentasjon for måleegenskapene til READ result...
Subjects
free text keywords: :Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Psychiatry, child psychiatry: 757 [VDP], VDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Psykiatri, barnepsykiatri: 757, VDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Psychiatry, child psychiatry: 757, Psychometric properties
Any information missing or wrong?Report an Issue