Європейський підхід до підготовки спеціалістів із охорони праці

Article Ukrainian OPEN
Березуцький, В'ячеслав Володимирович;
(2015)
  • Publisher: Харківський національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
  • Journal: Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Механіко-технологічні системи та комплекси (issn: 2411-2828, eissn: 2411-2798)
  • Publisher copyright policies & self-archiving
  • Subject: education | індикатори | professionals | безпека праці | підготовка фахівців | European integration | indicators | стандарти | European integration; education; professionals; safety; risk; indicators; standards; OHSAS 18000 | євроінтеграція | safety | евроинтеграция; образование; специалисты; безопасность; риск; индикаторы; стандарты; OHSAS 18000 | risk | ризик | UDC 331.45 | УДК 331.45 | євроінтеграція; освіта; фахівці; безпека; ризик; індикатори; стандарти; OHSAS 18000

На теперішній час в Україні стали багато уваги звертати на Європейські цінності, у тому числі, закони та норми, що стосуються питань охорони праці. Тому у статті розглянуто питання Євроі-нтеграції освіти щодо безпеки та гігієни праці. Представлено доповідь по роботі Євр... View more