Omdømme og omdømmehåndtering i NAV: Kan NAV forbedre sitt omdømme ved å adoptere strategier for omdømmehåndtering fra andre virksomheter?

Bachelor thesis OPEN
Stensrud, Hege; Notøy, Fredrik Ingeborgvik;
(2015)
  • Publisher: Høgskolen i Oslo og Akershus
  • Subject: NAV | Omdømme | Strategier

På bakgrunn av temaet vi har valgt har vi kommet frem til følgende problemstilling: «Kan NAV forbedre sitt omdømme ved å adoptere strategier for omdømmehåndtering fra andre virksomheter?» Mer presist skal vi undersøke om NAV kan lære fra andre virksomheter når det gjeld... View more
Share - Bookmark