Analyse av en konfliktfylt planprosess. Medvirkning og makt – i spenningsforholdet mellom ulike stedsidentiteter

Master thesis Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål OPEN
Ihle, Hilde Nygaard;
(2016)
  • Publisher: UiT The Arctic University of Norway
  • Subject: SPL-6900 | VDP::Social science: 200::Human geography: 290 | VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Samfunnsgeografi: 290

Oppgaven beskriver reguleringsplanprosessen i 2015, og leter etter spor av Sætres stedsidentitet i historiske planer og debatt. Jeg ser etter identitetsuttrykk forstått som stedsfølelse (sence of place), den sosiale konteksten der stedet skapes og gjenskapes gjennom sos... View more
Share - Bookmark