Verdifull kystlynghei i Nord-Trøndelag. Sammenstilling av eksisterende kunnskap og supplerende kartlegging

Report Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål OPEN
Johansen, Line; Lyngstad, Anders; Thorvaldsen, Pål; Velle, Liv Guri; Vesterbukt, Per; Moen, Asbjørn;
(2013)
  • Publisher: Bioforsk Midt-Norge
  • Subject: DN håndbok 13 | kartlegging | kulturlandskap | rødlistet naturtype | Kystlynghei | kunnskapsstatus

Rapporten gir en oversikt over eksisterende kunnskap om kystlyngheilokaliteter i Nord-Trøndelag og resultater fra supplerende ny kartlegging i kommunene Vikna, Nærøy og Flatanger © Bioforsk
Share - Bookmark