publication . Report . 2009

Helse- og miljørisikovurdering genmodifisert maishybrid Bt11xMIR162xMIR604 xGA21 fra Syngenta Crop Protection AG (EFSA/GMO/DE/2009/66). 1.innspillsrunde. Uttalelse fra Faggruppe for genmodifiserte organismer Vitenskapskomiteen for mattrygghet

Berdal, Knut G; Bøhn, Thomas; Finne, Merethe Aasmo; Holck, Askild Lorentz; Klungland, Helge; Linnestad, Casper; Meadow, Richard; Mikalsen, Arne; Myhr, Anne Ingeborg; Nerland, Audun Helge; ...
Open Access Miscellaneous
  • Published: 01 Jan 2009
  • Publisher: Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM)
  • Country: Norway