Fundamental verdivurdering av XXL ASA. En finansiell og strategisk analyse

Master thesis Norwegian OPEN
Johansen, Stian;
(2016)
  • Publisher: UiT Norges arktiske universitet
  • Subject: Verdsettelse | Sportsbransjen | XXL ASA | VDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213 | Verdivurdering | BED-3901H | VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213

Formålet med denne oppgaven er å beregne markedsverdien på egenkapitalen i XXL ASA. XXL ble opprettet i 2001 da de åpnet sin første butikk i Oslo i Norge. Siden den gang har XXL etablert til sammen 53 varehus i Norge, Sverige og Finland. Selskapet ble børsnotert i ... View more
Share - Bookmark