publication . Article . 2020

Fra grooming til seksuell utpressing: Behov for mer effektivt vern mot nettovergrep

Inger Marie Sunde;
Open Access
  • Published: 30 Jun 2020 Journal: Tidsskrift for strafferett, volume 20, pages 129-145 (issn: 1502-685X, eissn: 0809-9537, Copyright policy)
  • Publisher: Scandinavian University Press / Universitetsforlaget AS
  • Country: Norway
Abstract
Artikkelen er publisert under modellen grønn åpen tilgang (green open access). Det betyr at utgiver tillater forfatter å arkivere sin artikkel i åpne institusjonelle arkiv (egenarkivering) eller på eget eller arbeidsgivers nettsted, i den versjon og det format som ble godkjent av tidsskriftets redaksjon (akseptert versjon/tekstversjonen). Artikkelen belyser svakheter ved straffeloven § 306 (grooming) og tar til orde for nye straffebestemmelser som styrker barns vern mot seksuelle overgrep, særlig på internett. Det foreslås at § 306 endres til å ramme seksuelt motivert kontakt med barn, i stedet for som i dag å oppstille krav om fysisk møte. I tillegg foreslås in...
Subjects
free text keywords: grooming, seksuelle overgrep, nettovergrep, Lanzarote-konvensjonen, barn, straffeloven, Live streaming
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue