publication . Article . 2014

Nedalyvavimo politikoje kokybės atvejis : refleksyvusis nedalyvavimas

Laurėnas, Vaidutis;
Open Access Lithuanian
  • Published: 01 Jan 2014
  • Country: Lithuania
Abstract
Straipsnyje kalbama apie tai, kaip politiką išmanantis, bet joje nedalyvaujantis, bent jau tradicine poveikio valdantiesiems prasme, pilietis (piliečiai) gali suteikti politikai permanentiškai trūkstamą kokybę. Informuotų ir žinančių piliečių nedalyvavimas yra refleksyvus, t. y. argumentuotas politikos, politikų ir savo dalyvavimo politikoje galimybių ir tikslų žinojimu. Refleksyviojo nedalyvavimo kontekste pažymima, kad problema yra ne tiek tradicinis nedalyvavimas politikoje, kiek perteklinis dalyvavimas, pasireiškiantis minios forma. Kaip tik dalyvavimo perteklius laikomas priežastimi viltis nedalyvavimo kokybės. Nedalyvavimas yra kokybiškas, jeigu jis suvoki...
Subjects
free text keywords: Dalyvavimo politikoje perteklius, Informuotumo-dalyvavimo barjeras, Minia, Politikos kokybė, Politikos profesionalizacija, Politikos sudėtingumas, Refleksyvusis nedalyvavimas, Subpolitikos, Excessive participation in politics, Barrier between being informed and participation, Crowd, Quality of politics, Professionalization of politics, Complexity of politics, Reflexive non-participation, 32 Politika / Politics, Politika--Piliečių dalyvavimas, Politics, practical--Citizen participation, Visuomenė--Politinis aktyvumas, Community--Political participation, Public administration, Political science
Related Organizations
32 references, page 1 of 3

1 Dahrendorfas, R. Apmąstymai apie revoliuciją Europoje: Laiškas, kurį ketinta pasiųsti džentelmenui į Varšuvą. Vilnius: Periodika, 1990, p. 13.

2 Schumpeter, J. A. Kapitalizmas, socializmas ir demokratija. Vilnius: Mintis, 1998, p. 288-289.

3 Dahl, R. Demokratija ir jos kritikai. Vilnius: Amžius, 1994, p. 446, 450.

4 Žižek, S. Smurtas. Vilnius: DEMOS kritinės minties institutas, 2010, p. 204.

5 Dean, M. Governing Societies: Political Perspectives on Domestic and International Rule. London: Open University Press, 2007.

6 Ortega y Gasset, J. Masių sukilimas. Vilnius: Mintis, 1993.

7 Schumpeter, J. A. Op. cit.

8 Ibid., p. 288.

9 Dahl, R. Op. cit., p. 446.

10 Schumpeter, J. A. Op. cit., p. 322.

11 Ibid., p. 289.

12 Ibid., p. 290.

13 Ortega y Gasset, J. Op. cit., p. 22.

14 Ibid., p. 20.

15 Ibid., p. 23.

32 references, page 1 of 3
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue
publication . Article . 2014

Nedalyvavimo politikoje kokybės atvejis : refleksyvusis nedalyvavimas

Laurėnas, Vaidutis;