publication . Article . 2017

Når mor er gullfisk

Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy;
Open Access
  • Published: 26 Feb 2017 Journal: Edda, volume 104, pages 43-62 (issn: 0013-0818, eissn: 1500-1989, Copyright policy)
  • Publisher: Scandinavian University Press / Universitetsforlaget AS
  • Country: Norway
Abstract
I denne artikkelen utforsker jeg hvordan Gro Dahle og Svein Nyhus’ bildebok Akvarium (2014) fremstiller hvordan det er for barnet å vokse opp med en forelder som er emosjonelt utilgjengelig. Gjennom en analyse av peritekstene og av ikonoteksten i Akvarium vil jeg belyse bildebokas kultiveringsevne. I tillegg analyserer jeg bruken av dyreallegorien – hva den betyr, hva den fremhever og hvilken effekt allegorien har. I denne delen vil jeg trekke en parallell til Dahle og Nyhus’ nyeste bildebok Blekkspruten (2016), der de benytter samme grep. Artikkelen argumenterer for at allegorien etablerer en betryggende avstand til den sterke tematikken samtidig som allegorien...
Subjects
free text keywords: Literature, business.industry, business, Religious studies, Allegory, Art, media_common.quotation_subject, media_common
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue