publication . Article . 2010

Utdyping om stresstesten av bankenes kapitaldekning i Finansiell stabilitet 2/2010

Havro, Gøril Bjerkhol; Træe, Cathrine Bolstad; Vatne, Bjørn Helge;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 01 Jan 2010
  • Publisher: Norges Bank
  • Country: Norway
Abstract
Stresstester av bankenes soliditet ble første gang introdusert i Finansiell stabilitet (FS) i 2004. Siden da har Norges Bank to ganger årlig presentert slike stresstester. Norges Bank bruker stresstestene til å kvantifisere risikofaktorer som kan svekke stabiliteten i det finansielle systemet. Stresstestene sier noe om hvordan de ulike risikofaktorene spiller sammen, og hvor sårbare norske banker er for en negativ økonomisk utvikling. Resultatene er avhengige av en rekke forutsetninger. I denne artikkelen beskriver vi hvordan stressalternativet i FS 2/10 er bygget opp, og hvor følsomme resultatene er for endringer i sentrale forutsetninger. Vi sammenligner også ...
Subjects
free text keywords: :Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Samfunnsøkonomi: 212 [VDP]
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue