Teleconnexions atmosfera-oceà a la regió intertropical durant el Plistocè inferior

Doctoral thesis Catalan; Valencian OPEN
Povea de Castro, Patricia;
(2016)
  • Publisher: Universitat de Barcelona
  • Subject: 55 | Sediments marins | Pacific Ocean | Ciències Experimentals i Matemàtiques | Pleistocene | Plistocè | Pacífico, Oceano | Sedimentos marinos | Pacífic, Oceà | Marine sediments | Pleistoceno

Els sediments marins profunds són claus per a la comprensió de la variabilitat del clima al llarg de la història de la Terra. Aquests sediments contenen una gran varietat d’indicadors per reconstruir canvis tan de l’oceà com de l’atmosfera, elements claus dins del siste... View more
Share - Bookmark