publication . Article . 2020

Om støtte for ulovlig jakt på ulv som uttrykk for politisk motstand

Olve Krange; Ketil Skogen;
Open Access
  • Published: 03 Jun 2020 Journal: Norsk sosiologisk tidsskrift, volume 4, pages 165-180 (eissn: 2535-2512, Copyright policy)
  • Publisher: Scandinavian University Press / Universitetsforlaget AS
  • Country: Norway
Abstract
Konfliktene som utspiller seg rundt forvaltningen av ulv har etablert seg som et stabilt og synlig trekk i den norske politiske offentligheten. Også på bakken, ute blant vanlige folk, er kontroversene sterke. I deler av samfunnet har naturforvaltningen, og kanskje særlig rovdyrforvaltningen, svært lav legitimitet. Et markert, og man kan si spissformulert, uttrykk for dette finnes i det ikke ubetydelige omfanget av ulovlig avlivning av ulv. Vår interesse ligger i den mulige støtten slike handlinger har i befolkningen. Vi spurte et representativt utvalg av nordmenn om de mener at det er akseptabelt å skyte ulv ulovlig. Svarene ble gitt på en skala som varierte fra...
Subjects
free text keywords: :Sosiologi: 220 [VDP], :Sociology: 220 [VDP], Ulovlig jakt, motstand, anti-elitisme, fremmedfiendtlighet, klimaskepsis, populisme, Sociology (General), HM401-1281, Religious studies, Political science
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue