publication . Article . Other literature type . 2014

Hvordan kan veiledningssamtaler åpne for kritisk tenkning

Finn R. Hjardemaal; Kari Søndenå; Eva Bjerkholt; Elin Ødegård;
Open Access
  • Published: 25 Nov 2014 Journal: Uniped, volume 37 (eissn: 1500-4538, Copyright policy)
  • Publisher: Scandinavian University Press / Universitetsforlaget AS
  • Country: Norway
Abstract
Sammendrag Kunnskap om tilrettelegging for kritisk tenkning er vesentlig i barnehage og skoler, i laererutdanning og i veilederutdanning. Artikkelen presenterer og dofter eksempler pa hvordan veiledningssamtaler mellom nyutdannede og deres veiledere apner for kritisk tenkning ved a vise til data fra to doktorgradsavhandlinger (Bjerkholt, 2013a; Odegard, 2011). Denne apningen kommer til uttrykk ved at deltakerne tydeliggjor og gransker beslutningsgrunnlaget for pedagogiske valg. Analysene viser at spor av kritisk tenkning er tydeligere i noen samtaler enn i andre. Sporene varierer i form og omfang, og de arter seg forskjellig. Forhold som barnehage- og skolekonte...
Subjects
free text keywords: kontekstualisering, relasjoner, antakelser, begrunnelser, perspektiver, autonom, funksjonær, demokrati, relations, assumptions, reasons, perspectives, autonomous, democracy, 280, Education (General), L7-991, Abstract knowledge, Contextualization, Critical thinking, Citation, Teacher education, Pedagogy, Psychology, Competence (human resources)
Related Organizations
Download fromView all 4 versions
Uniped
Article
Provider: UnpayWall
Uniped
Article . 2014
http://dx.doi.org/10.3402/unip...
Other literature type . 2014
Provider: Datacite
Any information missing or wrong?Report an Issue