Notes i contribucions al coneixement de la flora de Menorca (X). Notes florístiques

Article Catalan; Valencian OPEN
Fraga-Arguimbau, Pere;
(2014)
  • Publisher: Societat d'Història Natural de les Balears
  • Subject: Flora Spain Minorca | corologia, flora vascular, Menorca, Illes Balears | chorology, new records, vascular flora, Menorca, Balearic Islands | Natural History

Es donen a conèixer noves dades corològiques i observacions taxonòmiques per a la flora de Menorca referents a 50 tàxons. D'aquests 13 són novetat per a la flora de les Balears: Agrostis stolonifera subsp. gaditana (Boiss. & Reut.) Valdés & H. Scholz, Asteriscus pygmaeu... View more
Share - Bookmark