publication . Article . Other literature type . 2013

Måleegenskaper ved den norske versjonen av Mullen Scales of Early Learning (MSEL)

Martinussen, Monica; Siqveland, Torill;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 04 Mar 2013
  • Country: Norway
Abstract
Publisert versjon. Source at <a href=http://www.psyktestbarn.no/CMS/ptb.nsf/pages/msel>http://www.psyktestbarn.no/CMS/ptb.nsf/pages/msel</a>. Som alle artikler i PsykTestBarn, kan denne fagfellevurderte artikkelen lastes ned, skrives ut og distribueres fritt for alle slags formål på følgende vilkår: korrekt referanse skal oppgis (se under), ingen kommersiell bruk, og ingen bearbeidelse av tekst eller innhold. Lisens <a href=https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>CC BY-NC-ND</a>. Mullen Scales of Early Learning (MSEL) ble første gang publisert i USA i 1995 (Mullen, 1995) som en test for å kartlegge kognitive evner hos barn i alderen 0-68 mnd. Forlaget...
Subjects
free text keywords: Psychometric properties, Mullen Scales of Early Learning

Selås, M. (2010). Små barn og konsonantgrupper: innlaering av #sC i eit vestnorsk materiale. Norsk Lingvistisk Tidsskrift, 28, 77 -90.

Wie, O. B. (2010). Language development in children after receiving bilateral cochlear implants between 5 and 18 months. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 74, 1258-1266.

Østergaard, J. R. & Trillingsgaard, A. (2005). Social, sproglig og kognitiv udvikling hos børn med Angelmans syndrom. Ugeskrift for Laeger, 167, 1630-1633.

Any information missing or wrong?Report an Issue