İZMİR BALÇOVA VEREM SAVAŞ DİSPANSERİNDE 1998- 2001 YILLARI ARASINDA İZLENEN EKSTRAPULMONER TÜBERKÜLOZLU OLGULARIN GENEL ÖZELLİKLERİ

Article OPEN
YILDIRIM, Yasemin; DEMİR, Gül Hatice; (2003)
  • Publisher: Meta Basım Matbaacılık
  • Subject: Ekstrapulmoner tüberküloz, klinik özellikler, tanı | Extrapulmonary tuberculosis, clinical characteristics, diagnosis

Mycobacterium tuberculosis enfeksiyonu bütün doku ve organları etkileyerek hastalık oluşturabilir ve farklı klinik bulgular verebilir. 1998-2001 yılları arasında İzmir Balçova Verem Savaş Dispanserine başvuran ekstrapulmoner tüberküloz (EPT) olgularının genel özell... View more
Share - Bookmark