Sykepleielærere sine holdninger og kunnskapsbehov i kunnskapsbasert praksis

Article Norwegian OPEN
Utne, Inger; Leegaard, Marit; Røkholt, Gro;
(2015)
  • Publisher: Septentrio Academic
  • Journal: Nordisk Tidsskrift for Helseforskning (issn: 1891-2982, eissn: 1504-3614)
  • Related identifiers: doi: 10.7557/14.3716
  • Subject: sykepleierutdanning Evidence-based practice | sykepleierutdanning | lærere | Nursing | Fokusgrupper; kartlegging; kunnskapsbasert praksis; lærere; sykepleierutdanning; Evidence-based practice; faculty; focus groups; nursing education; survey | nursing education | faculty | VDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808 | RT1-120 | Evidence-based practice | kartlegging | Fokusgrupper | focus groups | survey | :Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808 [VDP] | kunnskapsbasert praksis

Nursing educators’ attitudes and needs for knowledge in evidence-based practice It is required that faculty in nursing education prepares students to work evidence-based (EBP). The purposes of this study are to identify teachers’ beliefs towards EBP and to desc... View more