The reasons for conflict and conflict management

Article Turkish OPEN
Ercan ERGÜN; Adnan CEYLAN; Lütfihak ALPKAN;
(2000)
  • Publisher: Doğuş Üniversitesi
  • Journal: Doğuş Üniversitesi Dergisi (issn: 1302-6739, eissn: 1308-6979)
  • Publisher copyright policies & self-archiving
  • Subject: HF5001-6182 | Business | Çatışma | Economics as a science | HF1-6182 | İşlevsel Çatışma | Commerce | Conflict Management | Functional Conflict | HB71-74 | HB1-3840 | Çatışma Yönetimi | Conflict | Economic theory. Demography

Bu makale çatışma yönetimine katkıda bulunmak amacıyla çatışmanın tabiatını, türleri, sebepleri ve taraflarını incelemektedir. Çatışmanın tanımı sınırlı rekabet şeklindeki bir mücadele ya da taraflar arasındaki geçimsizlik veya anlaşmazlık olarak yapıldıktan sonra varlı... View more
Share - Bookmark