Livet to år etter multitraume : erfaringer, utfordringer og anbefalinger

Master thesis Norwegian OPEN
Mosberg-Stangeby, Lene;
(2013)
  • Publisher: Høgskolen i Oslo og Akershus. Fakultet for helsefag
  • Subject: :Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Traumatologi: 783 [VDP] | VDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Traumatologi: 783 | Traumer | Mestring | Multitraumer | :Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Fysikalsk medisin og rehabilitering: 764 [VDP] | VDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Fysikalsk medisin og rehabilitering: 764 | Livskvalitet | Rehabilitering

Master i rehabilitering og habilitering Bakgrunn: I tråd med at stadig flere overlever alvorlige traumer, har man hos pasientgruppen multitraumatiserte fått et større fokus på rehabilitering og funksjon. Det har vært økt oppmerksomhet rundt konseptet livskvalitet, so... View more
Share - Bookmark