publication . Article . 2013

Skrivekår i profesjonsutdanning

Marit Greek; Kari Mari Jonsmoen;
Open Access Norwegian
  • Published: 22 Jan 2013
  • Country: Norway
Abstract
Studier ved Hogskolen i Oslo (HiO) 2010/2011 viser at studenter i liten grad har utbytte av den ordinaere skriveveiledningen de mottar. Veiledningen bidrar verken til okt skrivekompetanse eller okt faglig forstaelse. Artikkelforfatterne har fulgt bade studenter og laerere gjennom deres skriveprosess. I lys av forskernes egen skriveprosess sammenholdes data fra laereres tekstproduksjon med studentenes skrivehistorier og deres uttrykte behov for veiledning. Funn viser at bade studenter og laerere er usikre og famlende i sin fagskriving. Studentene onsker en veiledning som fremmer faglig laering og tekstutvikling, men laerernes tekstkompetanse synes ikke a vaere ti...
Subjects
free text keywords: Skriveprosessen, Veiledning, Skrivekompetanse, Profesjonsutdanning, VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280, :Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280 [VDP], Humanities, Art, media_common.quotation_subject, media_common, Cartography
Any information missing or wrong?Report an Issue