publication . Master thesis . 2009

Frivillighet og fellesskap : en studie av samværsformer blant ungdom i en frivillig organisasjon i Russland

Kildal, Annette;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 18 May 2009
  • Publisher: Universitetet i Tromsø
  • Country: Norway
Abstract
Sammendrag Oppgaven handler om frivillighet blant ungdom i en russisk ungdomsorganisasjon. Jeg tar utgangspunkt i at frivillighet og frivillig organisering ikke kan anses som universelle begreper som forklarer seg selv, men må ses i forhold til konteksten de inngår i. Ut fra dette har jeg studert hvordan frivillige forstår, gir mening til og praktiserer frivillighet i en ungdomsgruppe i en formell organisasjon i Murmansk. Vi skal se at ungdommene er en del av et samfunn der frivillighet har liten grad av legitimitet, og at dette får innvirkning på hvordan de gir mening til frivillighet og avgrenser ungdomsgruppa som et fellesskap. Frivillighet blir et symbolsk u...
Subjects
free text keywords: Frivillighet, ungdom, Organisasjon, VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Rettsvitenskap: 340::Allmenn rettsvitenskap: 341, SOA-3900
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue