Å være ungdom med cerebral parese og finne motivasjon til å trene

Master thesis Norwegian OPEN
Haug, Anne Marte Enne;
(2010)
 • Publisher: Universitetet i Tromsø
 • Subject: HEL-3991 | VDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Physiotherapy: 807 | VDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Fysioterapi: 807

Bakgrunn: Man vet stadig mer om senfølger hos voksne med cerebral parese (CP). Fysisk aktivitet rapporteres å påvirke funksjon i positiv retning, og mennesker med CP trener ofte mye gjennom oppveksten. Erfaringsmessig mister mange motivasjonen for trening når de kommer ... View more
 • References (7)

  melder også at de får økte plager eller raskt mister funksjon dersom de slutter å trene (Jahnsen, Villien, Stanghelle, & Holm, 2003; Sandström et al., 2009; Svien, 2008).

  Andersen, G. L., Irgens, L. M., Haagaas, I., Skranes, J. S., Meberg, A. E., & Vik, T. (2008). Cerebral palsy in Norway: prevalence, subtypes and severity. European journal of paediatric neurology, 12(1), 4-13.

  Bahr, R. (red.). (2009). Aktivitetshåndboken. Fysisk aktivitet i forebygging og behandling. Oslo: Helsedirektoratet.

  Bandura, A. (2006). Guide for constructing self-efficacy scales. I T. C. Urdan & F. Pajares (red.), Self-efficacy beliefs of adolescents. Greenwich: Information Age Publishing.

  Jahnsen, R., Haugen, L., Villien, L., Stanghelle, J. K., Aamodt, G., & Holm, I. (2003). Hva kan voksne med CP laere oss om fysioterapi og fysisk aktivitet for barn med CP? Artikkel nummer 5 fra kartleggingsundersøkelsen om voksne med CP. CP-bladet, 2, 2003.

  Jahnsen, R., Villien, L., Egeland, T., Stanghelle, J. K., & Holm, I. (2004). Locomotion skills in adults with cerebral palsy. Clinical rehabilitation, 18(3), 309-316.

  McBurney, H., Taylor, N. F., Dodd, K. J., & Graham, H. K. (2003). A qualitative analysis of the benefits of strength training for young people with cerebral palsy. Developmental Medicine & Child Neurology, 45(10), 658-663.

 • Metrics
Share - Bookmark