publication . Master thesis . 2019

Nyretransplantasjon med søsken som giver. En studie av hvordan og hvorfor praksisen har endret seg i Norge de siste 20 år

Gunnestad, Terje Jektvik;
Open Access Norwegian
  • Published: 02 Jun 2019
  • Publisher: UiT Norges arktiske universitet
  • Country: Norway
Abstract
Formål: Ved endestadie nyresvikt er nyretransplantasjon den foretrukne behandling. Best graftfunksjon og graftoverlevelse oppnås ved bruk av levende giver. Søskengivere har 25% sjanse for fullstendig vevsforlikelighet, noe som gir resipienten et godt utgangspunkt for å minimere risikoen for avstøtningsreaksjon. I oppgaven ønsker jeg å drøfte hvorfor andelen søskengivere har gått ned i Norge de siste 20 årene. På denne måten kan man kanskje komme fram til forslag som kan være med å snu trenden. Metode: Det er gjennomført artikkelsøk i PubMed 13.05.19 med fokus på studier fra Norge og Sverige som omhandler levende givere ved nyretransplantasjon. Egne studier som k...
Subjects
free text keywords: VDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750, VDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750, MED-3950
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue