Modeling Trees with a Space Colonization Algorithm

Bachelor thesis Catalan; Valencian OPEN
Morell Higueras, Marc;
(2014)
  • Publisher: Universitat Politècnica de Catalunya
  • Subject: procedural generation | :Informàtica [Àrees temàtiques de la UPC] | arbres | generació procedural | gràfics | Three-dimensional display systems | graphics | opengl | trees | Visualització tridimensional (Informàtica)

[CATALÀ] Aquest TFG tracta la implementació d'un algorisme de generació procedural que construeixi una estructura reminiscent a la d'un arbre de clima temperat, i també la implementació del pas de l'estructura a un model tridimensional, acompanyat de l'eina per a visual... View more
Share - Bookmark