Kujdes hendekun: Shqipëria në Europë: perspektiva dhe sfida

Article Albanian OPEN
Abazi , Enika;
(2011)
 • Publisher: Department of Political Sciences, University of Tirana (Albania)
 • Subject: rule of law | economics | democratization | [ SHS.SOCIO ] Humanities and Social Sciences/Sociology | Albania | identity | [ SHS ] Humanities and Social Sciences | market economy | European Union | European Integration | [ SHS.HIST ] Humanities and Social Sciences/History | [ SHS.SCIPO ] Humanities and Social Sciences/Political science

International audience; Sfidat e integrimit të Shqipërisë në BE janë të ndryshme dhe jo domosdoshmërish kanë të bëjnë vetëm me përparimin e vendit në konsolidimin e demokracisë, sundimin e ligjit dhe të ekonomisë së tregut. Në këtë punim perspektivat e integrimit shihen... View more
 • References (3)

  FJALË PËRSHËNDETËSE NGA PROF. DR. THEODHORI KARAJ DEKANI I FAKULTETIT TË SHKENCAVE SOCIALE ...................................................... 11 Marsela SAKO (Doktorante, Universiteti i Tiranës) NACIONALIZMI, KSENOFOBIA DHE EMIGRANTËT NE GREQINË BASHKËKOHORE ....................................................................... 15 Orinda MALLTEZI (Doktorante, Universiteti i Tiranës) ÇËSHTJA ÇAME DHE EVROPA 1912-1921 ...................................................... 21 Klodiana BESHKU (Doktorante, Universiteti i Pizës, Itali) BASHKIMI EVROPIAN SI FAKTOR NORMATIV NË ZGJIDHJET E KONFLIKTEVE NDËRKOMBËTARE .................................................................. 30 Dorian KOÇI (UFO)

  GREQI-SHQIPËRI 1991-2011: HISTORIA E NJË AFRIMI POLITIK DHE E NJË MIQËSIE TË NGRIRË” ..................................................................... 43 Prof. Ass. Daniela Irrera (Universiteti CATANIA, Itali) “ALBANIA THROUGH EU PRESSURE AND LOCAL CONDITIONS” ....... 65 Asc. Prof. As. Enika ABAZI (Universiteti Europian i Tiranës) KUJDES HENDEKUN. SHQIPËRIA NË EUROPË:PERSPEKTIVA DHE SFIDA ............................................................................................................... 77 Prof. As. Halim BAJRAKTARI, Prof. As. Valon JUPA (Universiteti i Prizrenit)

  PROCESI I REFORMAVE POLITIKE DHE EKONOMIKE NË KOSOVË, SI KUSHT DREJT BE-SË ........................................................................................ 92 Prof. As. Merita XHUMARI (Universiteti i Tiranës) “INTEGRIMI NË BE NJË FAKTOR NXITËS PËR KOORDINIMIN E POLITIKAVE SOCIALE NË BALLKANIN PERËNDIMOR” ........................ 105

 • Similar Research Results (2)
 • Metrics
Share - Bookmark