Armour of the 14th c.-17th c. in the territory of vilnius castles according to the archaeological data

Master thesis Lithuanian OPEN
Bugys, Paulius;
(2008)
  • Publisher: Institutional Repository of Vilnius University
  • Subject: Šarvai | Armour

Darbe yra analizuojamos Vilniaus pilių teritorijoje, archeologinių tyrimų metu, rastos šarvų detalės. Šioje teritorijoje aptiktas pakankamai didelis kiekis įvairiausių šarvų detalių, kurios datuojamos nuo XIV a. antrosios pusės iki XVII a. antros pusės. Publikacijų, ski... View more
Share - Bookmark