Tastet d'economia número 6: La pela és la pela

Article Catalan; Valencian OPEN
Accensi Martínez, Maria Cinta;
(2016)
  • Publisher: Universitat Oberta de Catalunya
  • Subject: Economics | Economía | Economia

Tastet economia número 6: tastet econòmic que ens explica la importància real dels diners. Artículo de economía que nos explica la importancia real del dinero. Article of economy, that explains the real importance of money.
Share - Bookmark