Relationships between the Big Five personality traits and cognitive style

Article Lithuanian OPEN
Bukšnytė, Loreta; Kovalčikienė, Kristina; Ciūnytė, Aldona;
(2012)
 • Publisher: Lithuanian Academic e-Library (eLABa)
 • Journal: International journal of psychology: a biopsychosocial approach,volume 2,012,issue 10,pages125-143 (issn: 1941-7233)
 • Publisher copyright policies & self-archiving
 • Subject: Big five model of personality | Lithuania ; Big Five model of personality ; Cognitive style ; Personality traits | Adlerian psychology | Cognitive style | Asmenybės bruožai | Individualioji psichologija | Cognitive styles | Personality traits | Kognityvinis stilius | Didžiojo penketo asmenybės modelis | 159.9 Psichologija / Psychology

Problema. Tiek asmenybės bruožai, tiek kognityviniai stiliai yra reikšmingi kintamieji ugdymo, organizacijų bei kituose kontekstuose. Koks ryšys sieja šiuos du konstruktus? Jau keletą dešimtmečių asmenybės ir stilių sąsajos išlieka daugelio mokslininkų tyrimų dėmesio ce... View more
 • References (22)
  22 references, page 1 of 3

  Almonaitienė, J., Lekavičienė, R. (2001). Kūrybingumo ir problemų sprendimo stiliaus vertinimo galimybės taikant M. J. Kirton adaptyvumo - novatoriškumo testą. Socialiniai mokslai, 6 (32), 39-46.

  Bu,nton, K., Jablokow, K., Martin, K. (2002). Project team dynamics and cognitive style. Engineering Management Journal, 14 (3), 25-33.

  Bukšnytė, L., Švobaitė, K. (2009). Kognityvinio stiliaus reikšmė valstybės tarnautojų atitikimui darbo reikalavimams. Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai, 50, 23-35.

  Cools, E., Van den Broeck, H. (2007). Development and validation of the Cognitive Style Indicator. Journal of Psychology, 141 (4), 359-387.

  Ee, J., Seng, T. O., Kwang, N. A. (2007). Styles of creativity: adaptors and innovators in a Singapore context. Asia Paci)c Education Review, 8 (3), 364-373.

  Fjell, A. M., Walhovd, K. B. (2004). Thinking styles in relation to personality traits: An investigation of the Thinking Styles Inventory and NEO-PI-R. Scandinavian Journal of Psychology, 45, 293-300.

  Gelade, G. A. (2002). Creative style, personality and artistic endeavor. Genetic, Social, and General Psychology Monographs, 128 (3), 213-234.

  Houle-Rutherford, D. (2000, April 27-30). Facilitating creativity with style: understanding and valuing di*erences. Conference: International Association of Facilitators: The Art and Mastery of Facilitation - Worlds of Change. Canada: Toronto, Ontario.

  Houtz, J. C., Selby, E., Esquivel, G. B., Okoye, R. A., Peters, K. M., Tre,nger, D. J. (2003). Creativity styles and personal type. Creativity Research Journal, 15 (4), 321-330.

  Isaksen, S. G., Lauer, K. J., Wilson, G. V. (2003). An examination of the relationship between personality type and cognitive style. Creativity Research Journal, 15 (4), 343-354.

 • Metrics