Lessons on social justice: a pedagogical reflection on the educational message of The Boxtrolls

Article English OPEN
Anna Odrowaz-Coates;
(2016)
 • Publisher: Unisa Press
 • Journal: issn: 1682-3206, eissn: 1947-9417
 • Publisher copyright policies & self-archiving
 • Subject: fairy tales in education | Special aspects of education | power relations | social exclusion | social hierarchy | Stereotype | social norms | disposable bodies | stigmatisation process | LC8-6691

<p><em>The author engages critical media education and norm-critical pedagogy to map out possible methods of critical engagement of students during interpretation of the pedagogical facets of </em><em>The Boxtrolls </em><em>(film - 2014). The paper discusses rich analyt... View more
 • References (107)
  107 references, page 1 of 11

  Aristotle. 2001. The basic works of Aristotle. Edited by R. McKeon. New York: Modern Library.

  Baluch, A. 1987. Dziecko i świat przedstawiony, czyli tajemnice dziecięcej lektury. Warszawa: Instytut Wydawniczy Nasza Księgarnia.

  Baluch, A. 2005. Książka jest światem. O literaturze dla dzieci małych oraz dla dzieci starszych i nastolatków. Kraków: Universitas.

  Baniecka, E. 2002. Bezdomność - przygarnięcie - odnalezienie własnej drogi. Baśń o Kopciuszku braci Grimm w psychologicznej interpretacji Eugena Drewmanna. In Siostry i ich Kopciuszek. Edited by E. Graczyk and M. Graban-Pomirska. Gdynia: Uraeus.

  Bauman, Z. 2004. Wasted lives. Modernity and its outcasts. Cambridge: Polity.

  Berger, P.L. and T. Luckmann. 2010. Społeczne tworzenie rzeczywistości. Traktat z socjologii wiedzy. Warszawa: PWN.

  Bettelheim, B. 1959. Joey: A 'mechanical boy'. Scientific American 200: 117-126.

  Bettelheim, B. 1969. The children of the dream. London & New York: Macmillan.

  Bettelheim, B. 1976. The uses of enchantment: The meaning and importance of fairy tales. New York: Knopf.

  Bettelheim, B. 1996. Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach i wartościach baśni. Warszawa: WAB.

 • Similar Research Results (1)
 • Metrics
Share - Bookmark