publication . Article . 1984

Les varietats d'alfals a Catalunya: noves perspectives

Casañas Artigas, Francesc; Bosch Roura, Lluís; Alboquers Bosch, Josep; Clavero, A.;
Open Access Catalan; Valencian
  • Published: 01 Jan 1984
publication . Article . 1984

Les varietats d'alfals a Catalunya: noves perspectives

Casañas Artigas, Francesc; Bosch Roura, Lluís; Alboquers Bosch, Josep; Clavero, A.;