publication . Research . Report . 2011

Genetiske effekter av rømt oppdrettslaks på ville laksebestander: utforming av indikatorer

Glover, Kevin Alan; Hindar, Kjetil; Karlsson, Sten; Skaala, Øystein; Svåsand, Terje;
Open Access Norwegian
  • Published: 01 May 2011
  • Publisher: Havforskningsinstituttet
  • Country: Norway
Abstract
Glover, K. A., Hindar, H., Karlsson, S., Skaala, Ø & Svåsand, T. 2011. Genetiske effekter av rømt oppdrettslaks på ville laksebestander: utforming av indikatorer. - NINA Rapport 726. 35 s. Havforskningsinstituttet og Norsk institutt for naturforskning (NINA) har etter oppdrag fra Fiskeridirektoratet og Direktoratet for naturforvaltning (DN) gjennomført en utredning av indikatorer for genetisk påvirkning av rømt oppdrettslaks på ville laksebestander. Oppdraget er gitt som en oppfølging av regjeringens strategi for en miljømessig bærekraftig havbruksnæring. Rapporten gjennomgår aktuell faglitteratur og munner ut i konkrete anbefalinger. Ville laksebestander er mer...
Subjects
free text keywords: farmed fish escape, fiskerømning, genetics, genetikk, salmon, laks, VDP::Mathematics and natural science: 400::Basic biosciences: 470::Genetics and genomics: 474, VDP::Agriculture and fishery disciplines: 900::Fisheries science: 920::Resource biology: 921
Any information missing or wrong?Report an Issue