Tastets d'economia número 4:el paradigma dels diamants i l'aigua

Article Catalan; Valencian OPEN
Accensi Martínez, Maria Cinta;
(2015)
  • Publisher: Universitat Oberta de Catalunya
  • Subject: Economics | Economía | shortage | escassetat | Economia | escasez

Article tastets d'economia número 4, que explica el paradigma dels diamants i l'aigua, adreçat al target de les ciències socials. Artículo "Tastets d'economia" número 4, que explica el paradigma de los diamantes y el agua, dirigido al target de las ciencias sociales.... View more
Share - Bookmark