The computerized point of order processing at the dairying plant

Master thesis Lithuanian OPEN
Pankauskienė, Dalia;
(2007)
  • Publisher: Kaunas University of Technology
  • Subject: Informacijos sistema | Information system | Duomenų bazė | MS Office Access | Kompiuterizuota darbo vieta | The computerised point | the computerised point ; information system ; Date Base ; MS Office Access | Date Base | Informatics

Darbe išanalizuota IS kūrimo principai ir problemos, pieno perdirbimo įmonės veikla. Pasirinktos užsakymų priėmimo sistemos projektavimo ir projekto realizavimo priemonės. Atliktas užsakymų priėmimo IS projektavimas. Sukurta duomenų bazė, kurios pagalba suprojektuota už... View more
Share - Bookmark