publication . Master thesis . 2012

The gift of the Spirit : a critical analysis of pentecostal doctrine of the gift of the Spirit

Norlund, Åse Kristine;
Open Access Norwegian
  • Published: 26 Mar 2012
  • Country: Norway
Abstract
Den pentekostale lære om “åndsdåpen” har utfordret luthersk lære om Ånden. Jeg vil her med utgangspunkt i et luthersk ståsted, bruke en kritisk analyse av pentekostal lære om Åndens gave, da med særlig vekt på deres lære om ”åndsdåpen”, som metode, for å finne svar på følgende overordnede problemstilling: Når og hvordan får mennesket Åndens gave, og hva innebærer det at mennesket får Åndens gave? Med når viser jeg til tidspunktet for meddelelsen av Åndens gave til mennesket. Hvordan handler om på hvilken måte det skjer. Med Åndens gave viser jeg ikke til de gaver Ånden gir, men hvordan Ånden selv gis til de troende. Siste del av problemstillingen er rettet mot d...
Subjects
free text keywords: Åndsdåp, Pinsebevegelsen, Åndens gaver, :Humanities: 000::Theology and religious science: 150::Theology: 151 [VDP]
Related Organizations
Download fromView all 2 versions
Any information missing or wrong?Report an Issue