En sammenligning av NMRL-data og konvensjonelle loggemetoder fra Trollfeltet

Master thesis Norwegian OPEN
Ilnicka, Agnieszka;
(2009)
  • Publisher: The University of Bergen
  • Subject: :Teknologi: 500::Berg? og petroleumsfag: 510::Petroleumsteknologi: 512 [VDP] | 759906 | Logging | NMRL | Mastergrad

Logger kan grupperes etter hvilke ønskede reservoarparametrene disse registrerer. Loggemetoder undersøkt i denne oppgaven kan deles inn i tre kategorier: o Litologiske logger: Gammaloggen o Porøsitetslogger: Tetthetsloggen (gamma-gamma logg) og nøytronlogg o... View more
Share - Bookmark